The Art and Science of Ernst Haeckel

Autor

,

Wydawca

Data wydania

Ilość stron

Język

Okładka

Format

ISBN

649.00 

1 w magazynie

Opis

Discover Ernst Haeckel, the 19th-century artist-biologist who found beauty in even the most unlikely of creatures. This collection features 450 prints from his most important publications, including the majestic Kunstformen der Natur and his extensive catalogues of marine life. As biodiversity is ever-more threatened, these exquisite images are a scientific, artistic, and environmental masterwork.
Ernst Haeckel (1834–1919) was a German-born biologist, naturalist, evolutionist, artist, philosopher, and doctor who spent his life researching flora and fauna from the highest mountaintops to the deepest ocean. A vociferous supporter and developer of Darwin’s theories of evolution, he denounced religious dogma, authored philosophical treatises, gained a doctorate in zoology, and coined scientific terms which have passed into common usage, including ecology, phylum, and stem cell.
At the heart of Haeckel’s colossal legacy was the motivation not only to discover but also to explain. To do this, he created hundreds of detailed drawings, watercolors, and sketches of his findings which he published in successive volumes, including several marine organism collections and the majestic Kunstformen der Natur (Art Forms in Nature), which could serve as the cornerstone of Haeckel’s entire life project. Like a meticulous visual encyclopedia of living things, Haeckel’s work was as remarkable for its graphic precision and meticulous shading as for its understanding of organic evolution. From bats to the box jellyfish, lizards to lichen, and spider legs to sea anemones, Haeckel emphasized the essential symmetries and order of nature, and found biological beauty in even the most unlikely of creatures.
In this book, we celebrate the scientific, artistic, and environmental importance of Haeckel’s work, with a collection of 450 of his finest prints from several of his most important tomes, including Die Radiolarien, Monographie der Medusen, Die Kalkschwämme, and Kunstformen der Natur. At a time when biodiversity is increasingly threatened by human activities, the book is at once a visual masterwork, an underwater exploration, and a vivid reminder of the precious variety of life.

***

Odkryj postać Ernsta Haeckela, dziewiętnastowiecznego biologa-artysty, który odnajdywał piękno w najdziwniejszych stworzeniach. Zbiór ten zawiera 450 reprodukcji grafik pochodzących z jego najważniejszych publikacji, w tym Die Radiolarien, Monographie der Medusen, Die Kalkschwämme i Kunstformen der Natur. W czasach gdy zróżnicowanie biologiczne jest coraz bardziej zagrożone przez działalność człowiek, te dotyczące środowiska, kunsztowne obrazy są cennymi skarbami nie tylko sztuki, ale też nauki.

Ernst Haeckel (1834–1919) był urodzonym w Niemczech biologiem, przyrodnikiem, ewolucjonistą, artystą, filozofem i lekarzem, który spędził swoje życie badając florę i faunę od najwyższych wierzchołków gór po najgłębsze oceany. Stał się zagorzałym zwolennikiem teorii ewolucji Darwina, potępiał religijne dogmaty, pisał traktaty filozoficzne, uzyskał doktorat z zoologii i ukuł terminy naukowe, które przeszły do powszechnego użytku, w tym wyrazy takie jak: ekologia, typ (inaczej: podkrólestwo) i komórka macierzysta.

U podstaw olbrzymiej spuścizny Haeckela znajduje się motywacja nie tylko do odkrywania, ale i do wyjaśniania. W tym celu stworzył setki szczegółowych rysunków, akwarel i szkiców swoich znalezisk, które sukcesywnie publikował. Niczym skrupulatna, wizualna encyklopedia żywych istot, praca Haeckela była równie niezwykła ze względu na swoją graficzną precyzję i staranne cieniowanie, jak i przez swoje pojmowanie ewolucji naturalnej. Haeckel podkreślał symetrie i porządek w naturze, od nietoperzy, przez kostkowce, jaszczurki, porosty, odnóża pająków po ukwiały.