Steve McCurry. Afghanistan

Opis

Afghanistan has long been a country overwhelmed by tribal rivalries, colonial wars, and geo-political conflict. The Afghans have called their mountains “the land of rebellion,” a land that has not been successfully occupied since the times of Alexander the Great. These invaders — Persians, Arabs, Moguls, Sikhs, British, Russians — may have been thwarted, but wandering through the bazaars of Kabul will attest to their legacy. In the people of Afghanistan, the genes of countless races meet and intermingle.

Deep are the fissures in Afghan society; the schism between Sunni and Shia, the endemic violence across clans and tribes, and the blood feuds and rivalries within lineages. Yet born of such chaos and entrenched conflict are these most breathtaking of images.

In this definitive retrospective of his work in Afghanistan, Steve McCurry has curated over 140 gripping images to present a torn, proud people, from the desert of Kandahar to the streets of Kabul and remote rivers of Nuristan. For almost four decades, McCurry traveled to the country regularly, documenting its people with a rare and disarming humanity. His most striking portrait Afghan Girl (1984) has graced the covers of magazines around the world, in equal parts haunting and evoking remarkable grace and dignity. In common with so much of McCurry’s work, it has a timeless, painterly quality—entirely at odds with the troubled region in which it was taken.

McCurry has always been subjected to dangers that are an inevitable part of life “on the road” for photographers. He often ventured behind the lines, usually at great risk. His first trip to Afghanistan in 1979 involved him dressing in Afghan garb in order to be smuggled across the border from Pakistan. That journey into the treacherous, unpredictable landscape — territory controlled at various times by the Mujahideen, the Russians, and the Taliban — was one that McCurry would make numerous times. Many other photographers would follow in his footsteps, but none would return with such a flawless body of work.

***

Afganistan od dawna jest państwem przytłoczonym przez plemienne rywalizacje, wojny kolonialne i konflikt geopolityczny. Afgańczycy nazywają swoje góry „krajem buntu”, krajem wojen ciągnących się już od czasów Aleksandra Macedońskiego. Jego najeźdźcy – Persowie, Arabowie, Mogołowie, Sikhowie, Brytyjczycy, Rosjanie – zostali zniweczeni, ale snując się po bazarach Kabulu można dostrzec ich spuściznę. Afgańczycy posiadają wymieszane geny niezliczonych ras.

Od prawie czterech dekad Steve McCurry regularnie podróżuje do Afganistanu, dokumentując jego mieszkańców z rozbrajającym humanitaryzmem. Jego najbardziej uderzający portret afgańskiej dziewczyny (1984 r.) trafił na okładki magazynów na całym świecie. Ze względu na swój malarski i ponadczasowy charakter zdjęcie to bywa czasem nazywane „afgańską Mona Lisą”.

Album ten jest najlepszym przeglądem prac McCurry’ego wykonanych w Afganistanie. Zawiera ponad 140 fascynujących obrazów przedstawiających życie tamtejszych ludzi oraz piękne krajobrazy z różnych części tego kraju, od pustyni Kandaharu, poprzez ulice Kabulu, aż po rzeki Nuristanu.

Fotoreporter zawsze narażony był na niebezpieczeństwa będące nieuniknioną częścią życia w drodze. Często podejmował wielkie ryzyko, aby zdjęcia te mogły powstać. Poruszał się po nieprzewidywalnym terytorium kontrolowanym w różnym czasie przez mudżahedinów, Rosjan i Talibów. Jego pierwsza podróż do Afganistanu w 1979 r. wymagała od niego ubierania się w lokalny strój, w którym został przemycony przez granicę z Pakistanu.