Hiroshige & Eisen. The Sixty-Nine Stations along the Kisokaido

Autor

,

Wydawca

Data wydania

Ilość stron

Język

Okładka

Format

ISBN

459.00 

1 w magazynie

Opis

This XXL edition reprints Keisai Eisen and Utagawa Hiroshige’s legendary series The Sixty-Nine Stations along the Kisokaidō, a stunning representation of the historic route between Edo (Tokyo) and Kyoto. Sourced from one of the finest surviving first editions, this vivid tapestry of 19th-century Japan is in equal parts a major artifact of its imperial past and a masterwork of woodblock practice.

The Kisokaidō route through Japan was ordained in the early 1600s by the country’s then-ruler Tokugawa Ieyasu, who decreed that staging posts be installed along the length of the arduous passage between Edo (present-day Tokyo) and Kyoto. Inns, shops, and restaurants were established to provide sustenance and lodging to weary travelers. In 1835, renowned woodblock print artist Keisai Eisen was commissioned to create a series of works to chart the Kisokaidō journey. After producing 24 prints, Eisen was replaced by Utagawa Hiroshige, who completed the series of 70 prints in 1838.

Both Eisen and Hiroshige were master print practitioners. In The Sixty-Nine Stations along the Kisokaidō, we find the artists’ distinct styles as much as their shared expertise. From the busy starting post of Nihonbashi to the castle town of Iwamurata, Eisen opts for a more muted palette but excels in figuration, particularly of glamorous women, and relishes snapshots of activity along the route, from shoeing a horse to winnowing rice. Hiroshige demonstrates his mastery of landscape with grandiose and evocative scenes, whether it’s the peaceful banks of the Ota River, the forbidding Wada Pass, or a moonlit ascent between Yawata and Mochizuki.

Taken as a whole, The Sixty-Nine Stations collection represents not only a masterpiece of woodblock practice, including bold compositions and an experimental use of color, but also a charming tapestry of 19th-century Japan, long before the specter of industrialization. This new TASCHEN XXL edition revives the series with due scale and splendor. Sourced from the only-known set of a near-complete run of the first edition of the series, this legendary publication is reproduced in optimum quality, bound in the Japanese tradition and with uncut paper. A perfect companion piece to TASCHEN’s One Hundred Famous Views of Edo, it is at once a visual delight and a major artifact from the bygone era of Imperial Japan.

***

Niniejsza edycja w formacie XXL stanowi wznowienie legendarnego cyklu Keisai Eisena i Utagawy Hiroshige Sześćdziesiąt dziewięć stacji na drodze Kisokaidō przedstawiającego historyczną trasę między Edo (dzisiejsze Tokio) a Kioto. Ten realistyczny obraz dziewiętnastowiecznej Japonii jest w równej mierze ważnym artefaktem jej wyjątkowej przeszłości, jak i arcydziełem drzeworytnictwa.

Budowę drogi Kisokaidō rozpoczął na początku XVII wieku ówczesny władca Japonii Tokugawa Ieyasu. Malownicza trasa wiodła przez strome zbocza Alp Japońskich, a następnie doliną rzeki Kiso. Wzdłuż szlaku znajdowało się sześćdziesiąt dziewięć oficjalnych stacji (zw. Shukuba) z różnego rodzaju sklepami, herbaciarniami i zajazdami oferującymi podróżnym noclegi oraz posiłki. W 1835 roku słynny drzeworytnik Keisai Eisen otrzymał zlecenie stworzenia serii prac przedstawiających podróż drogą Kisokaidō. Po zrealizowaniu 24 odbitek, Eisena zastąpił Utagawa Hiroshige, który ukończył serię 70 odbitek w 1838 roku.

Zarówno Eisen, jak i Hiroshige byli mistrzami druku wypukłego. W Sześćdziesiąt dziewięć stacji na drodze Kisokaidō można zauważyć odrębne style obu artystów, lecz równie wysoki poziom ich umiejętności. Od ruchliwego punktu początkowego w Nihonbashi (obecnie dzielnica Tokio) do grodu Iwamurata, Eisen optuje za bardziej zgaszoną paletą i wyróżnia się w ukazywaniu postaci, szczególnie wytwornych kobiet, a także lubuje się w ujęciach aktywności na trasie, takich jak podkuwanie konia czy czyszczenie ryżu. Natomiast Hiroshige pokazuje swoje mistrzostwo w przedstawianiu krajobrazu, dzięki okazałym i sugestywnym scenom, niezależnie od tego czy są to spokojne brzegi rzeki Ōta czy oświetlona światłem księżyca ścieżka pod górę między Yawatą a Mochizuki.